Najważniejsze parametry techniczne okien

Najważniejsze parametry techniczne okien

Parametry techniczne podawane przez producentów okien bywają niezrozumiałe dla osób planujących ich zakup. Jednakże dobrze dobrana stolarka okienna to czynnik kluczowy dla bezpieczeństwa, komfortu termicznego i dźwiękoszczelności. Z tego powodu warto zapoznać się z najważniejszymi parametrami, jakimi zazwyczaj opisywane są okna.

Izolacja termiczna

Jednym z najistotniejszych parametrów, na które trzeba zwrócić uwagę przy wyborze okien, jest współczynnik przenikania ciepła (U). Mówi on o tym, ile energii cieplnej przenika przez 1 m2 okna przy różnicy temperatur po obu jego stronach wynoszącej 1K. Wyrażany jest w W/(m2K). Ważne jest, aby wartość tego parametru była jak najniższa – wówczas okna zapewnią wysoki stopień izolacji termicznej. Na jego wartość wpływ ma m.in. ilość szyb, wypełnienie przestrzeni między nimi gazem szlachetnym czy materiały, z jakich wykonana jest rama – współczynniki mogą być różne dla okien PCV, drewnianych czy aluminiowych.

Sztywność i szczelność okien

Klasy sztywności i wodoszczelności okien oznaczane są zestawieniem cyfr i liter. Sztywność mówi nam, przy jakiej sile wiatru prostopadłej do powierzchni okna jego rama ugnie się o określony ułamek. Parametr ten nazywany jest odpornością na obciążenie wiatrem. Wodoszczelność to z kolei parametr informujący o sile wiatru, przy której okno zacznie przeciekać podczas opadów deszczu. Ważny jest także współczynnik infiltracji powietrza, określający szczelność okna. Jeżeli w pomieszczeniach jest wentylacja nawiewno-wywiewna, stolarka okienna powinna charakteryzować się jak największą szczelnością. Jeśli jednak nie ma takiej wentylacji, okna muszą umożliwiać przepływ powietrza.

Pozostałe parametry

Wybierając elementy stolarki okiennej, warto zwrócić uwagę również na inne parametry. Współczynnik Lt określa część światła przepuszczaną przez pakiet szybowy do wnętrza pomieszczenia. Wyrażany jest w procentach, a jego wartość powinna być jak najwyższa. Symbolem Rw oznaczana jest izolacja akustyczna. Parametr ten informuje o zdolności okien do tłumienia dźwięków dochodzących z zewnątrz. Istotne są również właściwości antywłamaniowe okien. Wyróżnia się tu 6 klas, określających odporność na próby otwarcia z zewnątrz. Im wyższa jego wartość, tym lepiej okna zabezpieczone są przed włamaniem.

Szybki
kontakt

GMYRPOL – SIEDZIBA
UL. WIERZEJEWSKIEGO 40,
64-330 OPALENICA
Tel. 61 44 75 608

Roman: 602 648 298
Tomasz: 606 205 271
Marcin: 692 436 416
Dominik: 608 311 016
Jakub: 602 576 913
E-mail: gmyrpol@post.pl

  • ul. Wierzejewskiego 40, 64-330 Opalenica 61 44 75 608

  • ul. Ogrodowa 28, 64-330 Nowy Tomyśl 606 205 271

  • ul. Kosickiego 9, 62-060 Stęszew 692 436 416

  • ul. Słowackiego 11A, 64-200 Wolsztyn 608 311 016

Sprawdź
ofertę naszych
dystrybutorów

  • dre
  • erkado
  • pol-skone
  • PORTA doors-pdst-CMYK
  • kmt
  • martom